بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > مرتضی اسلامی

مرتضی اسلامی

يكشنبه 31 ژانويه 2010

(مرتضی اسلامی شهرکردی)
تاریخ و محل تولد:؟

شغل:؟

وضعیت خانوادگی:؟

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری : ؟

محل دستگیری : ؟

وابستگی سازمانی : فدائیان خلق (اکثریت)

تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین