بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > عباس قاسمی

عباس قاسمی

پنج شنبه 10 اوت 2023

عباس قاسمی ملاحاجیلو
تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۷
شغل: مهندس الکترونیک
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری: مرداد ۱۳۶۶
محل دستگیری: ؟
وابستگی سازمانی: فداویان خلق(اکثریت)
تاریخ اعدام: ۹شهریور ۱۳۶۷
زندان گوهردشت