بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > احمد حسینی آرانی

احمد حسینی آرانی

سه شنبه 7 اوت 2018

سیداحمد حسینی‌آرانی

تاریخ و محل تولد:؟

شغل: دانشجوی

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر:؟

تاریخ دستگیری: آذر ١٣٦۱

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: اتحاد مبارزان کمونیست

تاریخ اعدام: ۱۱ مرداد ۱۳۶۲

زندان؟