بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > لادن عادلی

لادن عادلی

دو شنبه 9 سپتامبر 2013

تاریخ و محل تولد:٢٧ آذر ١٣٣٧

شغل: روزنامه‌نگار

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر: محمد‌علی

تاریخ دستگیری: اسفند ١٣۶٢

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: چریکهای فدائی خلق ایران

تاریخ اعدام: ٢٣ مرداد ١٣۶٣

زندان اوین