بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > مسعود ابوسعیدی

مسعود ابوسعیدی

يكشنبه 22 اوت 2010

تاریخ و محل تولد: ۷ فروردین ۱۳۳۶ سمنان

شغل: ؟

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : غلام رضا

تاریخ دستگیری: ۷مرداد ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۱۳ مرداد۱۳۶۰

زندان اوین