بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > نادر حبیبی

نادر حبیبی

چهار شنبه 24 فوريه 2010

(نادر حبیبی فولادکوهی)
تاریخ و محل تولد:؟

شغل:؟

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵

محل دستگیری : ؟

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق ( اکثریت)

تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷

رندان ؟