بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > لهراسب صلواتی

لهراسب صلواتی

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:؟

شغل:؟

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری :۷مهر ۱۳۶۵

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : سازمان راه کارگر

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین