بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > محمود حسنی مقدم

محمود حسنی مقدم

يكشنبه 7 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۸ دماوند

شغل: دبیر دبیرستان

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری : ؟

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی :سازمان پیکار

تاریخ اعدام : ۱۳۶۰

رندان اوین