بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > نبی(علی) جدیدی

نبی(علی) جدیدی

يكشنبه 7 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:؟

شغل: دانشجو

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری : ؟

محل دستگیری : ؟

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اقلیت)

تاریخ اعدام :۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۲

زندان اوین