بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران > کشتگان‌مان در خاوران نباید بی نام و نشان بماند!

کشتگان‌مان در خاوران نباید بی نام و نشان بماند!

چهار شنبه 4 فوريه 2009

تلاش کنیم که این گورستان بی نام و نشان نباشد تا انکارش ممکن نشود

ما را یاری کنید!

می دانیم که گورستان خاوران، که در تخریبش می کوشند، مزار تعدادی از زنان و مردانی است که در جمهوری اسلامی عمدتا به دلیل وابستگی به گروه‌های چپ اعدام شده‌اند.

اما تعداد، چهره و مشخصات بسیاری از آنها را نمی‌شناسیم و نمی‌دانیم. مقامات از دادن اطلاعات به خانواده ها طفره رفته و گذاشتن سنگ و یادبود را بر خانواده ها ممنوع کرده اند. اما خانواده‌ها گواه هستند که در این گورستان به ظاهر بی نام و نشان عزیزانشان خفته‌اند.

تلاش کنیم که این گورستان بی نام و نشان نباشد تا انکارش ممکن نشود.

با خاوران مجازی در بیداران این تلاش آغاز شده است، با کمک، خانواده‌ها و آشنایان جانباختگان آرمیده در خاوران، که خود بخشی از آن هستیم. برای این کار به یاری شما نیازمندیم. تنها نام کافی نیست. مشخصات زیر
را برای بیداران ارسال کنید:

نام و نام خانواده‌گی

تاریخ و محل تولد

شغل

وضعیت خانوادگی

نام پدر

تاریخ دستگیری

محل دستگیری

وابستگی سازمانی

تاریخ اعدام

زندان

محل مزار در خاوران ( ستون و ردیف)

ما را یاری کنید و این مشخصات را به اضافه عکس برای ما بفرستید.

تماس بیداران

بیداران

#socialtags