بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > دادخواهی > رادیو بین‌المللی فرانسه

رادیو بین‌المللی فرانسه

رائه دادخواست درباره اعدام‌های دهه شصت به گزارشگر‌

http://fa.rfi.fr/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9% (...)