بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > بازداشت، زندان، شکنجه و اعدام > رادیو فردا

رادیو فردا

ابراز نگرانی شدید کمیسر عالی حقوق بشر از موج تازه اعدام‌ها در ایران

http://www.radiofarda.com/content/f11_iran_un_human_rights_chief_concernd/22 (...)