بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > بازداشت، زندان، شکنجه و اعدام > رای ما کجاست

رای ما کجاست

علی صارمی، زنداني تمام فصول اوين و رجايي شهر

http://www.rayemakojast.com/spip.php?article1071