بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > بازداشت، زندان، شکنجه و اعدام > رادیو زمانه

رادیو زمانه

جامعه‌ای که روزی یک اعدام دارد، بیمار است- عبدالکریم لاهیجی

http://zamaaneh.com/adibzadeh/2009/05/print_post_365.html