بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > بازداشت، زندان، شکنجه و اعدام > گزارشگران بدون مرز

گزارشگران بدون مرز

١٠ اکتبر روز جهانی پیکار برای لغو مجازات اعدام : بکارگیری مجازات اعدام علیه روزنامه نگاران و مدافعان آزادی بیان

http://www.rsf-persan.org/spip.php?article16623