بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > غلام جلیل کهنه شهری

غلام جلیل کهنه شهری

جمعه 29 ژانويه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری:

محل دستگیری:

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: بهار ۱۳۶۳

زندان اوین