بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > عبدالحسین احسانی

عبدالحسین احسانی

جمعه 29 ژانويه 2010

تاریخ و محل تولد:؟

شغل:؟

وضعیت خانوادگی:؟

نام پدر :؟

تاریخ دستگیری : تیر ماه ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : سازمان پیکار

تاریخ اعدام :۳۱ تیر ۱۳۶۰

زندان اوین