بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > محمد علی پرتوی

محمد علی پرتوی

جمعه 29 ژانويه 2010

تاریخ و محل تولد: خرداد ۱۳۲۶ تبریز

شغل: مهندس مکانیک

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : حمید

تاریخ دستگیری : ۳۱ شهریور ۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : اتحاد مبارزان کمونیست

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین