بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > رضا عصمتی

رضا عصمتی

جمعه 29 ژانويه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۹ تهران

شغل: لیسانس جامعه شناسی

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر

نام پدر :

تاریخ دستگیری:۱۷ شهریور۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : سازمان کومله

تاریخ اعدام : ۷ شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین