بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > حمید مدبر

حمید مدبر

چهار شنبه 29 مارس 2023

تاریخ و محل تولد: ۲۳ فروردین ۱۳۳۲ آبادان
شغل: مهندس راه و ساختمان
وضعیت خانوادگی: ؟
نام پدر : علی
تاریخ دستگیری: ۲۷ آبان ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۱۲ دی ۱۳۶۰
زندان اوین