بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > مجید کیانی

مجید کیانی

سه شنبه 7 مارس 2023

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۶ ملایر
شغل: دانشجو
وضعیت خانوادگی: مجرد
نام پدر : مراد
تاریخ دستگیری: تابستان ۱۳۶۰
محل دستگیری: ؟
وابستگی سازمانی: سازمان پیکار
تاریخ اعدام: ۸ شهریور ۱۳۶۰
زندان ؟