بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > احمد رضا شفیعی‌زاده

احمد رضا شفیعی‌زاده

پنج شنبه 8 دسامبر 2022

تاریخ و محل تولد: ١٣٣۳ ابیانه کاشان

شغل: کارگر

وضعیت خانوادگی: ؟

نام پدر : محمد

تاریخ دستگیری: ۱۳۶۰

محل دستگیری: کاشان

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۱۴ تیر ١٣٦٠

زندان اوین