بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > صادق صادقی

صادق صادقی

پنج شنبه 8 دسامبر 2022

تاریخ و محل تولد: ؟

شغل: ؟

وضعیت خانوادگی: ؟

نام پدر : حسن

تاریخ دستگیری: بهار ۱۳۶۰

محل دستگیری: کاشان

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۱۴ تیر ۱۳۶۰

زندان اوین