بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > غلام‌حسن سلیم ارونی

غلام‌حسن سلیم ارونی

دو شنبه 21 فوريه 2022

تاریخ و محل تولد:؟

شغل:؟

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری : تابستان ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام : ۲۴ مرداد ۱۳۶۰

زندان اوین