بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > حسین آذری‌فر

حسین آذری‌فر

جمعه 14 ژانويه 2022

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۶ تهران

شغل: کاسب

وضعیت خانوادگی:؟

نام پدر : علی اصغر

تاریخ دستگیری: ۴ تیرماه ۱۳۶۰

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۲۶ شهریور ۱۳۶۰

زندان اوین