بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > منوچهر رضایی

منوچهر رضایی

دو شنبه 13 دسامبر 2021

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۹ تهران

شغل: دانشجوی مهندسی سازه دانشگاه شریف تهران

وضعیت خانوادگی:؟

نام پدر : احمد

تاریخ دستگیری: ۱۳ آبان ۱۳۵۹

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان مجاهدین خلق ایران

تاریخ اعدام: تابستان ۶۷

زندان گوهردشت