بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > نقی ظریفی دارستانی

نقی ظریفی دارستانی

پنج شنبه 2 دسامبر 2021

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۴ رودبار

شغل: کارمند صدا و سیما

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :؟

تاریخ دستگیری : ؟

محل دستگیری : ؟

وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)

تاریخ اعدام : بهار۱۳۶۲

زندان