بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > منصور نورمحمدی نجف آبادی

منصور نورمحمدی نجف آبادی

چهار شنبه 22 سپتامبر 2021

 
تاریخ و محل تولد: ۱۶ مرداد ۱۳۳۶ نجف اباد

شغل: دانشجوی فیزیک دانشگاه اصفهان

وضعیت خانوادگی: متاهل و دارای یک فرزند پسر

نام پدر: حسین

تاریخ دستگیری: ۳۰ مهر ۱۳۶۳
محل دستگیری: کرج

وابستگی سازمانی: سازمان فداییان خلق (بیانیه ۱۶ آذر )

تاریخ اعدام ۱۶ مهر ۱۳۶۵

زندان اوین