بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > امیر میرعرب بایگی

امیر میرعرب بایگی

چهار شنبه 8 سپتامبر 2021

تاریخ و محل تولد:

شغل: دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف

وضعیت خانوادگی: متاهل یک فرزند

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۱۳۶۲

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان راه کارگر

تاریخ اعدام: ۸شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین