بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > منصور نجفی شوشتری

منصور نجفی شوشتری

جمعه 27 اوت 2021

تاریخ و محل تولد: خرمشهر

شغل:مهندس ابزار شناسی

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری: ۱۳۶۰

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان وحدت کمونیستی

تاریخ اعدام: ۶ شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت