بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > جمشید رشیدیان دزفولی

جمشید رشیدیان دزفولی

پنج شنبه 10 ژوئن 2021

تاریخ و محل تولد:

شغل: دانشجو

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :

تاریخ دستگیری:

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۵ مرداد ۱۳۶۰( زیر شکنجه)

زندان اوین