بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > ساسان رسولی

ساسان رسولی

شنبه 5 ژوئن 2021

تاریخ و محل تولد:
شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۲۰ تیر یا مرداد ۱۳۶۰

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام:

زندان