بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > مجیدرضا خسروی کامرانی

مجیدرضا خسروی کامرانی

شنبه 5 ژوئن 2021

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۹

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۲۱ مرداد ۱۳۶۰

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۲۴ مرداد ۱۳۶۰

زندان اوین