بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > مجید تنکابنی

مجید تنکابنی

يكشنبه 30 مه 2021

تاریخ و محل تولد:؟
شغل:؟
وضعیت خانوادگی:؟
نام پدر :؟
تاریخ دستگیری :؟
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی : سازمان پیکار
تاریخ اعدام :سال ۱۳۶۰
زندان اوین