بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > مادران خاوران > یاد مادر شریفی از نخستین دادخواهان خاورن ماناست

یاد مادر شریفی از نخستین دادخواهان خاورن ماناست

سه شنبه 4 مه 2021

مادر شریفی چهره‌ای آشنا و همراه همیشگی خانواده‌های داغدیده بود، پیش از انقلاب به جمع خانواده های جانباختگان و زندانیان سیاسی پیوسته بود 


خانم پوران دخت مختاری (مادر شریفی) از مادران فعال خاوران روز ۱۴اردیبهشت۱۴۰۰ از میان ما رفت. فرزندش فرامرز از اعضای چریک های فدایی خلق در سال ۵۱ در نبرد با نیروهای امنیتی ساواک کشته شد. و فرزند دیگرش، فرزین شریفی، از اعضای فداییان خلق اکثریت، در ۶ مهر ۱۳۶۰ در اوین تیرباران شد و از نخستین قربانیانی بود که در خاوران به خاک سپرده شد.

مادر شریفی چهره ای آشنا و همراه همیشگی خانواده‌های داغدیده بود، پیش از انقلاب به جمع خانواده های جانباختگان و زندانیان سیاسی پیوسته بود و در تحصن خانواده های زندانیان سیاسی در دی ماه ۱۳۵۷ حضوری فعال داشت. این تجربه ها و آشنایی ها و داغ روزگار بود که او را به جمع شکل دهندگان مادران و خانواده‌های خاوران پیوند داد.

همراه همیشگی تجمع های خانواده ها در گورستان و مراسم بزرگداشت بود و با صدای خوشی که داشت جمع را با سرود و آواز همراهی می‌کرد.

ضمن همدلی با خانواده محترم شریفی و مختاری، یاد مادر شریفی را گرامی می‌داریم

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰