بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > حسن امیری

حسن امیری

دو شنبه 12 آوريل 2021

تاریخ و محل تولد۱۳۳۵ کرمانشاه

شغل: آزاد

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر

نام پدر: علی

تاریخ دستگیری: ۱۳۶۲

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: اتحادیه کمونیستهای ایران(سربداران)

تاریخ اعدام: ۱۱ اردیبهشت شهریور ۱۳۶۴

زندان اوین