بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > کیومرث منصوری

کیومرث منصوری

دو شنبه 29 مارس 2021

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۴ گیلانغرب

شغل: کارگر

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : حیدر

تاریخ دستگیری: خرداد ۱۳۶۰

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق -اقلیت

تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین