بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > بازداشت، زندان، شکنجه و اعدام > برای آزادی اسانلو امضا کنید – عفو بین الملل

برای آزادی اسانلو امضا کنید – عفو بین الملل

دو شنبه 8 ژوئن 2009

سندیکالیست قربانی سرکوب

منصور اسانلو راننده اتوبوس و مدافع حقوق بشر در حال حاضر زندانی و محکومیت ٥ سال زندان خود را می گذارند. سازمان عفو بین الملل بر آن است که او زندانی سیاسی - عقیدتی است و تنها برای فعالیت مسالمت آمیز خود در دفاع از حق داشتن آزادی تشکل و انجمن زندانی شده است.
منصور اسانلو رئیس ( هیات مدیره) سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه است. که این سندیکا عضو فدراسیون جهانی سندیکاهای ترانسپورت است. وی پیش از این نیز به دلیل فعالیت های سندیکایی دوبار دیگر دستگیر شده است و و به مدت ٩ ماه زندانی بوده است.

منصور اسانلو در بهمن ماه ١٣٨٦ به اتهام " اقدام علیه امنیت ملی " به ٥ سال زندان محکوم شد. اما در مرداد ماه ١٣٨٧ و پیش از اعلام نظر دادگاه تجدید نظر و در بدو بازگشت از سفری به اروپا برای شرکت در جلسات سندیکاهای جهانی، بازداشت و زندانی شد.

در تاریخ ٩ اکتبر ١٣٨٧ دادگاه تجدید نظر در پشت درهای بسته تشکیل و حکم ٥ سال زندان را تائید کرد و این حکم بر خلاف قوانین ایران به وکلای مدافع زندانی رسما ابلاغ نشده است. امری که وکلا را از امکان اعتراض به رای صادره محروم کرده است.

سازمان عفو بین الملل از وضعیت سلامت منصور اسانلو که به امکانات پزشکی دسترسی ندارد، نگران است. بنا بر گفته همسرش پروانه اسانلو همسرش در بعد از انتقال به زندانی در کرج از حق مشاوره با وکلایش محروم شده است.

عالیحناب

منصور اسانلو رئیس( هیات مدیره) سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه است این سندیکا عضو فدراسیون جهانی سندیکاهای ترانسپورت است. در بدو بازگشت از سفری به اروپا برای شرکت در جلسات سندیکاهای جهانی، بازداشت و زندانی شده است. وی پیش از این نیز به دلیل فعالیت های سندیکایی دوبار دیگر دستگیر شده است و و به مدت ٩ ماه زندانی بوده است. دادگاه تجدید نظر در پشت درهای بسته حکم ٥ سال زندان را تائید کرد و این حکم بر خلاف قوانین ایران به وکلای مدافع زندانی رسما ابلاغ نشد. امری که وکلا را از امکان اعتراض به رای صادره محروم کرده است.

من بعنوان عضو/ هوادار سازمان عفو بین الملل از شما می خواهم که منصور اسانلو را بدون قید و شرط آزاد و از همه اتهامات در ارتباط با فعالیت های فعالیت سندیکایی تبرئه کنید.

با آرزوی اقدام موثر شما این درخواست ها بهترين احترامات مرا پذيرا باشيد.

نشانی برای ارسال نامه :

عاليجناب آيت الله محمود هاشمي شاهرودی حوزه رياست قوه قضاييه
تهران –میدان پانزده خرداد

آدرس الکترونيکي info@dadgostary-tehran.ir

نمابر : +98 2133904986

بر روی سایت
سازمان عفو ببنید