بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > طاهر قنبری

طاهر قنبری

سه شنبه 7 اوت 2018

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۷ روستای دهشال از توابع لاهیجان

شغل: آموزگار

وضعیت خانوادگی:؟

نام پدر : صفر

تاریخ دستگیری : تابستان ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان راه کارگر

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان