بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > علیرضا سعادت نیاکی

علیرضا سعادت نیاکی

جمعه 28 ژوئيه 2017

تاریخ و محل تولد:؟

شغل: پزشگ

وضعیت خانوادگی: مجرد

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۰

محل دستگیری : امل

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام : ۲۵ شهریور ۱۳۶۰

زندان اوین