بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > سیامک مختاری

سیامک مختاری

جمعه 2 سپتامبر 2016

تاریخ و محل تولد: ١٣٣٥ تهران

شغل: کارگر فنی راه آهن کرج و...

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند

نام پدر: اکبر

تاریخ دستگیری: ۱۵ مرداد ماه ١٣٦٢

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان راه کارگر

تاریخ اعدام: زیر شکنجه ٢۰ مرداد ماه ١٣٦٢

زندان اوین