بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > منیژه هدایی

منیژه هدایی

دو شنبه 15 سپتامبر 2014

تاریخ و محل تولد: ١٣٣٥ آبادان

شغل: دانشجوی پزشکی

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : حسن

تاریخ دستگیری: ٢٢ بهمن ١٣٦٠

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: آذر ماه ١٣٦١

زندان اوین