بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > مسعود جیگاره‌ای

مسعود جیگاره‌ای

دو شنبه 15 سپتامبر 2014

تاریخ و محل تولد: ١٤ تیرماه ١٣٣٤ تهران

شغل: معلم

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : محمود

تاریخ دستگیری: ٢٢ بهمن ١٣٦٠

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: اسفند ١٣٦١

زندان اوین