بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > وازگن منصوریان

وازگن منصوریان

پنج شنبه 11 سپتامبر 2014

تاریخ و محل تولد: ١٣٣٥ مسجد سلیمان

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل، یک پسر

نام پدر : کاربید

تاریخ دستگیری: آذر ١٣٦١

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ٢ مردادماه ١٣٦٢

زندان: اوین