بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > عبدالحمید انتظاری

عبدالحمید انتظاری

جمعه 5 سپتامبر 2014

تاریخ و محل تولد: ١٣٣٦ محمودآباد- مازنداران

شغل: دانشجوی

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : خانلر

تاریخ دستگیری:

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: پیکار

تاریخ اعدام: ٢٨ آذر ١٣٦٠

زندان : اوین