بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > وحید خسروی

وحید خسروی

پنج شنبه 4 سپتامبر 2014

تاریخ و محل تولد: ؟

شغل:؟

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری: ؟

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: پیکار

تاریخ اعدام: ٢١ تیرماه ١٣٦٢

زندان اوین