بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > محمد جواد انصاری

محمد جواد انصاری

جمعه 5 ژوئيه 2013

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری:

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: راه کارگر

تاریخ اعدام: ٢٢ آبان ١٣٦٢

زندان اوین