بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > علی عالم زاده

علی عالم زاده

پنج شنبه 14 ژوئيه 2011

علی عالم زاده حرجندی
تاریخ و محل تولد: ؟

شغل: ؟

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری: ۱۳۵۹

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان نبرد

تاریخ اعدام: ۳۱ خرداد ۱۳۶۰

زندان اوین