بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > میر شمس ابراهیمی

میر شمس ابراهیمی

پنج شنبه 7 ژوئيه 2011

میرشمس ابراهیمی‌نرگسی
تاریخ و محل تولد: ۲۹بهمن ۱۳۳۵صومعه سرا/نرگستان

شغل: کارگر شرکت گروه بهمن

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر: سید حبیب

تاریخ دستگیری: مهرماه ۱۳۶۱

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷

زندان گوهردشت/ اوین