بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > منصور جابری

منصور جابری

چهار شنبه 8 سپتامبر 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۶

شغل: مهندس

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری:

محل دستگیری:

وابستگی سازمانی:

تاریخ اعدام: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۱

زندان اوین